Jeskyně Macarát v zimě

předcházející širší oblast následující

Do suťových jeskyní se chodí (vlastně nechodí - leze) v předjaří, kdy po oblevě nateče do jeskyně voda a tam v nahromaděném studeném vzduchu vytvoří ledovou výzdobu. Macarát je z tohoto hlediska dosti skoupý. Lepší je to v Teplické jeskyni.

1 -- 25 | 26 -- 36

Kliknutím na náhled dostanete větší formáty.

Portál - hlavní odkaz Před jeskyní - hlavní odkaz Hlavní dóm v Macarátu - hlavní odkaz Podzemní vodopád - hlavní odkaz Podzemní vodopád - hlavní odkaz
Podzemní vodopád - hlavní odkaz Podzemní vodopád - hlavní odkaz Ledová cesta - hlavní odkaz Výzdoba - hlavní odkaz Výzdoba - hlavní odkaz
Pohled ven - hlavní odkaz Pohled ven - hlavní odkaz V Macarátu - hlavní odkaz V Macarátu - hlavní odkaz V Macarátu - hlavní odkaz
V Macarátu - hlavní odkaz V Macarátu - hlavní odkaz V Macarátu - hlavní odkaz V Macarátu - hlavní odkaz Vstup do Macarátu - hlavní odkaz
V jeskyni Macarát - hlavní odkaz Hrátky se světlem - hlavní odkaz Hrátky se světlem - hlavní odkaz Hrátky se světlem - hlavní odkaz Hrátky se světlem - hlavní odkaz