Skotovy inverse

předcházející širší oblast následující

Kamarád Skot mi poskytl pár obrázků zachycující vzácný a fascinující jev: zimní inversi, kdy horní hranice oblačné vrstvy je ve výšce hřebene Stěn nebo těsně pod ní.

A tentýž jev můžete vidět dokonce z nadhledu na stránkách Libora Jenky.

Kliknutím na náhled dostanete větší formáty.

Inverse - hlavní odkaz Inverse - hlavní odkaz Inverse - hlavní odkaz Inverse - hlavní odkaz