Výpustek a Nová Drátenická

předcházející širší oblast následující

Sousední jeskyně ve Křtinském údolí. Výpustek je známý odedávna. Za války byla jeskyně z podstatné části zničená nacistickou podzemní továrnou. Dnes je jeskyně částečně přístupná veřejnosti. V sousedství se nachází systém několika menších jeskyní, které se postupně daří navzájem propojovat. Z nich je nejrozsáhlejší Nová Drátenická.

Obrázky pocházejí z exkurse při Speleofóru 2017. Díky kamarádům ze skupiny ČSS Křtinské údolí!

Kliknutím na náhled dostanete větší formáty.

V Nízké chodbě - hlavní odkaz V Nízké chodbě - hlavní odkaz V Nízké chodbě - hlavní odkaz V Nízké chodbě - hlavní odkaz V Nízké chodbě - hlavní odkaz
V Nové Drátenické - hlavní odkaz V Nové Drátenické - hlavní odkaz V Nové Drátenické - hlavní odkaz V Nové Drátenické - hlavní odkaz Hradisko - hlavní odkaz
Hradisko - hlavní odkaz Hradisko - hlavní odkaz V Nové Drátenické - hlavní odkaz V Nové Drátenické - hlavní odkaz Ve Svantovítově chrámu - hlavní odkaz
Svantovít - hlavní odkaz Svantovít - hlavní odkaz Svantovítova hlava - hlavní odkaz Svantovítova hlava - hlavní odkaz Svantovít - hlavní odkaz
V Nové Drátenické - hlavní odkaz V Nové Drátenické - hlavní odkaz