Býčí skála 2009

předcházející širší oblast následující

Kamarád Tonda nás vzal na odbornou exkursi do Býčí skály. Byl to nezapomenutelný zážitek z mnoha důvodů. Kus cesty po pás ve vodě; plazení polosifonem, kde je nad vodou místo právě jen pro hlavu (a foťák); dlouhé plazivky, v nichž se dá jen sunout po břiše bahnem,... A hlavně obrovské dómy, několik kilometrů chodeb, podzemní říčka ... a Tondův převelice zajímavý výklad. Díky!!!

Býčí skála je slavná především díky archeologickým nálezům - ve vstupní prostoře ("Předsíni") se našlo mnoho památek halštatské kultury (z rané doby železné). Původně se nález považoval za pohřeb velmože s lidskými obětmi, přímo horrorový scénář; dnes se interpretuje trochu jinak, ale o tom je dost napsáno jinde. A také je to druhý nejdelší jeskynní system v našem státě (když se bere dohromady s propojenou jeskyní Rudické propadání - 13 km). Vytváří jej podzemní tok Jedovnického potoka. Potok je vydatný a často se rozvodňuje, což celou jeskyni důkladně propláchne. Díky tomu jeskyně sice nemá bohatou krápníkovou výzdobu, ale zato úžasné prostory.

Ledacos se o Býčí skále můžete dozvědět na jeskyňářských stránkách.

1 -- 25 | 26 -- 50 | 51 -- 53

Kliknutím na náhled dostanete větší formáty.

Portál Býčí skály - hlavní odkaz V Předsíni - hlavní odkaz V chodbě - hlavní odkaz V chodbě - hlavní odkaz Vrápenec malý - hlavní odkaz
Netopýři - hlavní odkaz Netopýr velký - hlavní odkaz Mapa republiky - hlavní odkaz Pamětní deska - hlavní odkaz Pamětní deska - hlavní odkaz
V jeskyni - hlavní odkaz V jeskyni - hlavní odkaz V jeskyni - hlavní odkaz V jeskyni - hlavní odkaz Sintrový vodopád - hlavní odkaz
V jeskyni - hlavní odkaz V jeskyni - hlavní odkaz V jeskyni - hlavní odkaz Polosifon - hlavní odkaz Plazové - hlavní odkaz
Plazové - hlavní odkaz Sintrový vodopád - hlavní odkaz Krápníky - hlavní odkaz Krápníky - hlavní odkaz V jeskyni - hlavní odkaz