Jiné jeskyně

předcházející širší oblast následující

čili jiné navštívené podzemí - od krátkých "blboděr" po obří dómy - odkud nemám tolik fotek, aby to vydalo na samostatnou skupinu.

1 -- 25 | 26 -- 28

Kliknutím na náhled dostanete větší formáty.

V Křížové jeskyni - hlavní odkaz V Křížové jeskyni - hlavní odkaz V Křížové jeskyni - hlavní odkaz Pekárna - hlavní odkaz Tajný obřad - hlavní odkaz
Tajný obřad - hlavní odkaz Pohled ven z Pekárny - hlavní odkaz V Černém závrtu - hlavní odkaz V Černém závrtu - hlavní odkaz V Černém závrtu - hlavní odkaz
V Černém závrtu - hlavní odkaz V Černém závrtu - hlavní odkaz V Černém závrtu - hlavní odkaz Vstup do jeskyně Příční - hlavní odkaz Vstup do jeskyně Příční - hlavní odkaz
Sestup do Příční jeskyně - hlavní odkaz V Příční jeskyni - hlavní odkaz V Příční jeskyni - hlavní odkaz Galantní jeskyňář - hlavní odkaz Jeskyňářka - hlavní odkaz
Netopýr velký - hlavní odkaz Netopýr velký - hlavní odkaz Netopýr velký - hlavní odkaz V Lidomorně - hlavní odkaz V Lidomorně - hlavní odkaz