Spirálka

předcházející širší oblast následující

Když byla v roce 1958 objevena jeskyně Spirálová, pro kterou se později vžil název Spirálka, stal se její objev historickou událostí. Právě zde byl poprvé zjištěn aktivní podzemní tok Bílá voda mezi tehdy známými koncovými body ohraničujícími tajemné neznámo... (Cit. z publikace ZO ČSS 6-19 Plánivy; více se lze dozvědět na jejich webu.)

Objev Spirálky byl prvním krokem. O 10 let později následovala sousední Piková dáma a hned nato největší jeskyně Moravského krasu - Amatérka. Mapa podzemního toku Bílé vody se postupně zaplňovala; dnes je téměř hotová v celém úseku od propadání v Nové Rasovně až po vývěr na dně Macochy. Což neznamená, že na oné mapě nezbývají "bílá místa" - neznámé úseky, kudy teče voda za normálního vodního režimu. Včetně místa, kde se Bílá voda spojuje se Sloupským potokem a vytváří Punkvu. Obrázky v této skupině vznikly v rámci exkurse při akci, při jejíž pracovní části jsme se snažili část onoho neznámého toku pod Amatérkou odkrýt.

Spirálka bývá zmiňována jedním dechem se sousední Pikovou dámou, s níž tvoří jeden propojený systém. Obě tyto jeskyně nejsou tak rozsáhlé jako Amatérka a netvoří je obří tunelové koridory. Zato jsou hodně členité a mnohotvárné. Prošli (prolezli) jsme jen přístupnější část Spirálky, kam nás pustil stav vody. Těším se na pokračování...

1 -- 25 | 26 -- 50 | 51 -- 53

Kliknutím na náhled dostanete větší formáty.

Ve Spirálce - hlavní odkaz Čekání - hlavní odkaz Ve Spirálce - hlavní odkaz Houby - hlavní odkaz