Amatérská jeskyně - Diaklasová chodba

předcházející širší oblast následující

Úsek mezi Homolí a Chodbou samoty čili aktivním tokem Bílé vody. A co je to ta diaklasa, na které chodba vznikla a podle které se jmenuje? Jde o puklinu v horninovém masivu, na které (narozdíl od zlomu) nedošlo k posunu.

Kliknutím na náhled dostanete větší formáty.

V Diaklasové chodbě - hlavní odkaz V Diaklasové chodbě - hlavní odkaz Dlouhé jezero - hlavní odkaz Dlouhé jezero - hlavní odkaz Dlouhé jezero - hlavní odkaz
U Dlouhého jezera - hlavní odkaz V Argondii - hlavní odkaz V Argondii - hlavní odkaz V Argondii - hlavní odkaz V Diaklasové chodbě - hlavní odkaz
V Diaklasové chodbě - hlavní odkaz V Diaklasové chodbě - hlavní odkaz V Diaklasové chodbě - hlavní odkaz V Diaklasové chodbě - hlavní odkaz V Diaklasové chodbě - hlavní odkaz
Sintrová jezírka - hlavní odkaz Sintrová jezírka - hlavní odkaz Sintrová jezírka - hlavní odkaz Sintrová jezírka - hlavní odkaz Bývalý krápník - hlavní odkaz
Bývalý krápník - hlavní odkaz Bývalý krápník - hlavní odkaz Brekcie - hlavní odkaz