Čertovské skály

předcházející širší oblast následující

Další z unikátů tohoto pozoruhodného kraje.

Jak jsem již zmínil, Polická pánev zasahuje na sever přes hranice až za Valbřich a Kamennou Horu. Na jejím okraji vystupují na povrch vrstvy, které jsou v jejím centru hluboko pod zemí, totiž pod těmi známými útvary svrchnokřídových turonských pískovců vytvářejících známá skalní města. Pod nimi jsou (jen o něco starší) pískovce cenomanské a ještě hlouběji podstatně starší pískovce triasové (které vznikaly v sladkovodním prostředí).

Na české straně jsou výchozy triasových vrstev jen na několika malých lokalitách a nikde netvoří výrazné skalní útvary. Známým příkladem je tzv. Mořská trangrese u Bohdašína, kde je vidět ostré rozhraní obou útvarů a první vrstvy, které nastupující křídové moře naneslo na erodovaný povrch triasových pískovců.

Největší plochy triasových vrstev jsou obnaženy západně od města Mieroszów, poznají se podle výrazně červeného zabarvení. Křídové - cenomanské vrstvy, které erose ještě nestihla odnést, tvoří vrcholy okolních kopců (Dziób, Chochoł). Rozhraní prochází mj. těsně nad sedlem mezi obcemi Łączna a Różana. V sedle jsou jako rarita vypreparované skalní útvary z triasového pískovce. A skutečně - je to unikát, nic podobného jinde (v křídových pískovcích) neuvidíte. Prostě Czartowskie Skały jsou pojmem...

Na severní straně sedla je výchozů více vč. dvou skalních kulis, 50 m dlouhých a 20 m vysokých, na jejichž temenech jsou pozoruhodné drobné útvary.

Jsou zde smíchány obrázky ze dvou dnů, z velmi odlišných světelných podmínek. Poprvé to bylo večer na závěr většího výletu. Skály mě tak nadchly, že jsme se sem vypravili hned nazítří ráno se širokoúhlým objektivem.

1 -- 25 | 26 -- 30

Kliknutím na náhled dostanete větší formáty.

Díra - hlavní odkaz nové
Okna - hlavní odkaz
nové
Okno - hlavní odkaz
nové
Okno - hlavní odkaz
Samotna - hlavní odkaz