Jeskyně Tygří pruhy

předcházející širší oblast následující

Náš zcela čerstvý objev. Uprostřed skalní divočiny, daleko od všech cest.

Oválná prostora 10x10 metrů, 2 metry na výšku. Do ní shora ústí komín 10 m vysoký, půl metru široký. Samozřejmě s vodopádem. To vše shora zakryté blokovou sutí. To ale není všechno. Zadní stěna jeskyně vypadá jako zdivo - pravidelné červené a žluté pruhy, střídající se vrstvy jemnozrnných pískovců. Vše nad tím, tedy i stěny vodopádového komínu - to je tvrdý kvádrový pískovec. Jemnozrnné pískovce ale snadněji erodují a proto v nich dopadající voda vyhlodala jeskyni. Vodopád dopadá přesně uprostřed a tvoří jezírko. Geologicky i esteticky vysoce hodnotná lokalita...

Pruhy sice nejsou černé a nejsou svisle, ale máme už několik "tygřích" jeskyní (nazvaných podle přezdívky naší speleo-kolegyně), tak pokračujeme v tradici.

Neptejte se mě, kde to je a jak se tam jde. Nepovím.

1 -- 25 | 26 -- 31

Kliknutím na náhled dostanete větší formáty.

Badatelé - hlavní odkaz Nad komínem - hlavní odkaz Pohled dolů - hlavní odkaz Pohled dolů - hlavní odkaz Pohled dolů - hlavní odkaz
Dýka - hlavní odkaz