System Poseidon

předcházející širší oblast následující

V letech 2006-2008 probíhal biospeleologický průzkum v Teplických skalách v gesci Správy jeskyní ČR. Soustředil se na těžko přístupné prostory - propasti, pukliny a rozsedliny - v centrální části, v masivu tzv. Skalního ostrova a jeho okolí. Přinesl mnohé výsledky. Především seznam nalezených bezobratlých živočichů, z nich řada nově objevených na území ČR vč. druhů, které lze nalézt až daleko na severu a které zde přežívají od ledových dob ("glaciální relikty"). A - tak trochu jako vedlejší produkt - také popis a zpopularisování celého systému. Onen system hlubokých a úzkých vertikálních prostorů byl nazván "System Poseidon" (jde přeci o mořské sedimenty). Vyšlo mnoho článků - od odborných po zcela "bulvární", byl natočen film, práce na popisu a mapování systému získala hlavní cenu Speleofóra 2008.

Pak následovalo období kontroversí. Autorům bylo vyčítáno, že objevují dávno objevené, přivlastňují si cizí zásluhy, vymýšlejí si neexistující jeskynní/podzemní systém, zavádějí nadbytečné názvy pro věci dávno pojmenované apod. Dlužno říci, že autoři tomu sami poněkud nahrávali svým - mírně řečeno - nadneseným stylem vyjadřování. Na druhou stranu: hlavní publikace (ve sborníku Speleofórum 2008) je obsahově korektní, žádné cizí zásluhy nezatajuje a nepředstírá objev nějakého kompaktního "jeskynního systému" o délce desítek kilometrů. Publikace určené laické veřejnosti vč. natočeného filmu jsou daleko spornější.

Ale především: odvedli obrovský kus práce na dokumentaci toho nejobtížnějšího terénu, jaký si lze představit. Že objevovali věci dávno známé (horolezcům, lesníkům, ochranářům) - no, ano, ale vidět (či jen tušit) je jedna věc a popsat je věc úplně jiná, o mapování nemluvě...

Jedná se o "domovskou oblast" naší speleologické skupiny, takže se budeme snažit na rozdělanou práci navázat.

Více se lze dočíst zde.

Kliknutím na náhled dostanete větší formáty.

Skalní ostrov - hlavní odkaz V Teplické propasti - hlavní odkaz Tundra - hlavní odkaz V Tundře - hlavní odkaz Výstup z Tundry - hlavní odkaz
Sestup do Dunivé propasti - hlavní odkaz V Dunivé propasti - hlavní odkaz V Dunivé propasti - hlavní odkaz