předcházející obsah skupiny následující Pohled na západ
Pohled na západ - větší formát
Pozoruhodné místo... Vysoko položená náhorní planina, oddělená roklí od masivu Boru. Bývala zde nejodlehlejší osada "Českého koutku v Kladsku" - Lukvíza. Pár chalup, po značnou část roku odříznutých od světa. Jméno je zkomolenina z němčiny: Loch Wiesen, čili louky s ďourami. Už z toho jména je zřejmé, jak těžké zde bylo žít a hospodařit. Taky zde náramně strašilo. Víc než ďoury jsou vidět skalky rozeseté po loukách.

Dnes tudy projíždějí auťáky a autobusy ke skalním atrakcím Hejšoviny a Bludných skal. Ovšem i zdejší louky se dostávají do povědomí jako mimořádně cenná botanická lokalita, "Sawanna Afrykanska".

F: květen 2015, Z: 2015/05   napsat komentář