předcházející obsah skupiny následující Rozhledy ze Supích skal
Rozhledy ze Supích skal - větší formát
... Pokračujeme v obzírání směrem doprava - přes údolí shlížíme na Bišík ...
K tomu obzírání: víte, že správně se nepíše "observatoř", ale "obzervatoř"? Přece odtamtud obzíráme a ne něco jiného... :-)
Z: 2000/02   napsat komentář