předcházející obsah skupiny následující Pravěký val
Pravěký val - větší formát
Na Kotýzu bylo hradiště, přinejmenším ve dvou obdobích: v době halštatské a časně slovanské. V tomto místě byla brána, z někdešího valu zbyl stále ještě patrný pozůstatek.
F: leden 2007, Z: 2007/02   napsat komentář