předcházející obsah skupiny následující Skalní kaple
Skalní kaple - větší formát
V zastrčené rokli se nachází pozoruhodná kaplička. Pravděpodobně něčí soukromá svatyně, místo rozjímání (?). Na obou "křídlech" jsou německé nápisy. Kalich sugeruje souvislost s tajnými evangelíky, což se ovšem podle nápisů nejeví pravděpodobné, možná se jím autor chtěl jen distancovat od katolické církve. I v tomto kraji působila různá "blouznivecká" lidová náboženská hnutí, která svůj odpor k oficiální většinové církvi dávala najevo přihlášením k evangelictví či židovství, o nichž ovšem měli jejich nositelé velmi svérázné představy.

Bohužel chybí jakékoliv vodítko k interpretaci a zařazení. V tom je podobná Psaným skalám u Vltavy.

F: zima 2006, Z: 2006/03   napsat komentář