předcházející obsah skupiny následující Kaplička
Kaplička - větší formát
Pozoruhodná kaplička či poustevna klade řadu otázek. Je to jen malá díra do skály s jakousi nizoučkou policí či klekátkem a reliéfem krucifixu.

Teprve později jsem se o jejím původu dozvěděl víc: Ten kus lesa mezi Zákupy, Mimoní a tokem Ploučnice (dnešní Borečské polesí) nebýval v minulosti lesem, zarostl až v nedávné době. Na přelomu 17. a 18. století zde vznikla uměle vytvořená krajina s rybníky, altány, dokonce s pyramidami, určená k zábavě panstva, také ke zbožné meditaci.

Iniciátorkou byla majitelka zákupského panství Anna Marie Františka Toskánská (1672-1741), která většinu života prožila v Zákupech, ač jí patřily mnohé další majetky, zejm. v severozápadních Čechách. Titul velkovévodkyně toskánské měla po svém druhém manželovi z rodu Medicejských, s nímž ovšem nežila. Byla typem vlídné vrchnosti, starala se o životní podmínky poddaných a - jako správná barokní šlechtična - pilně zakládala sakrální stavby.

F: zima 2006, Z: 2006/03   napsat komentář