předcházející obsah skupiny následující Slavenský hřib
Slavenský hřib - menší formát
Jeden z charakteristických útvarů selektivního zvětrávání - "klobouk" je z tvrdšího kvádrového pískovce s bohatším obsahem pojícího organického materiálu; "noha" je z měkkého, jemněji vrstevnatého drolivého pískovce, který snadno zvětrává. Na české straně nacházíme nejznámější "hřiby" na hřebeni Stěn nad Slavným (ale porůznu i na celém území Stěn); na polské straně je daleko bohatší oblast za Hejšovinou. Jde o tytéž geologické vrstvy, které jsou tam ovšem vypreparovány ve větší vertikální škále, takže je možno vidět střídání několika tvrdých a měkkých vrstev. Patrně jde o odraz periodických změn klimatu a kolísání mořské hladiny v mladších druhohorách.
F: léto 2000, Z: 2001/03   napsat komentář