předcházející obsah skupiny následující Orlové
Orlové - větší formát
Naivní umění inspirované blízkými skalami? Kdepak! Obraz se závažným poselstvím všem okolojdoucím poutníkům směřujícím ke skalám. Klíč k pochopení není zatajen. Každý poutník znalý Knihy knih snadno najde, že:
Ti, kdo skládají naději v Hospodina, nabývají nové síly;
vznášejí se jak orlové, běží bez únavy, jdou bez umdlení.

Nebo hezčeji po kralicku:
Ale ti, jež očekávají na Hospodina, nabývají nové síly.
Vznášejí se peřím jako orlice; běží, a však neumdlévají, chodí, ale neustávají.

(Izajáš, 40. kapitola, 31. verš)
F: srpen 2009, Z: 2009/08   napsat komentář