předcházející obsah skupiny následující Budoucí převis
Budoucí převis - menší formát
Tenhle útvar mě zaujal. Jako bych viděl horní hranu mnohých převisů, pod kterými jsem kdy nocoval. A jako na dlani tu máme proces jejich vzniku. Na dně rokle meandruje potok. Na vnější straně meandru vymílá materiál z pískovcového masivu. Zařezává se stále hlouběji do podloží i do skalní stěny. V průběhu času mnohokrát přeloží koryto a zahloubí dno rokle o mnoho metrů. V místě, kde se po delší čas opíral o stěnu (jak to činí právě zde), zůstane po tisíciletích skalní převis. Bude ve stěnách vysoko nad dnem rokle, protože těch pět, deset metrů vysokou vrstvu materiálu mezitím odnese voda. Na vzniku a prohlubování převisů podílejí i další mechanismy. Nakolik významně se uplatňuje tento, nechávám na úvaze povolanějších.
F: říjen 2007, Z: 2007/10   napsat komentář