předcházející obsah skupiny následující Obrazce - větší formát
Obrazce

Ještě jednou s měřítkem. Je to trochu plastické a pod prsty se to mírně drolí. Tedy nějaký povlak skalního povrchu. Kolonie řas či hlenek, možná lišejník, ale ten by asi tohle nevytvořil. Pravděpodobné vysvětlení poskytly okolní balvany, kde je ta černá vrstva tlustší, vlhčí a souvislá. Taková byla i zde, než vyschla. Ale vysychala pomalu a od okrajů, kde byla nejtenčí. Jak vysychala, tak zmenšovala objem a stahovala se dovnitř ke středu. Vnější kroužek vyschl, odtrhl se od zbytku kolonie a proces pokračoval o další kroužek dovnitř. A proč je to tak dokonale symetrické? Nejspíš proto, že každou kolonii založila jedna spora. Od ní se kolonie rozrůstala rovnoměrně do stran, až vznikl kruhový symetrický útvar nejsilnější uprostřed a nejtenčí na okrajích.

To, že vysychající materiál rovnoměrně rozložený na nějakém povrchu má tendenci kontrahovat do úzkých proužků či bobečků, lze pozorovat i v jiných souvislostech. Třeba na blátě pokrývajícím krápníky nebo strop v jeskyni.

F: březen 2019, Z: 2019/04   napsat komentář