předcházející obsah skupiny následující Fulgurit na Rokoku
Fulgurit na Rokoku - větší formát
Fulgurity na Křížovém vrchu mají odlišnou podobu než v Adršpachu. Pískovec je zde více hrubozrnný, ale méně tvrdý a snadněji eroduje. 2 největší fulgurity, které jsem zde nalezl, mají typickou paprsčitou strukturu a uvnitř úzkou a hlubokou "chodbu", která zřejmě vznikla hned při úderu blesku (i když ji pozdější erose mohla rozšířit). Materiál roztavený a vypařený v bleskovém kanálku pod vysokým tlakem doslova "vystřelil" ven. Tato díra směřuje šikmo dolů, takže je beznadějně zanesena pískem (zůstala hloubka 15 cm při rozměru vstupního otvoru 5x3 cm).

kontext: Křížový vrch - střední část

F: léto 2000, Z: 2001/01   napsat komentář