předcházející obsah skupiny následující Molly Malone
Molly Malone - větší formát
Další ze slavných dublinských soch. Postava ze staré balady, považované za neoficiální hymnu města Dublinu. Je to krásný cajdák, poslechněte si to.

Lidově Tart with the cart, čili "děvka s vozejkem". Její existence není doložená, ale je to postava "ze života" - chudá holka, která rozváží z přístavu ryby a prodává ve dne "škeble a mušle, čerstvé, čerstvé, óóó", v noci pak sama sebe (což ale v té baladě není!). Podle oděvu někdy na konci 17. stol.

F: červenec 2018, Z: 2018/09   napsat komentář