předcházející obsah skupiny následující V Turecké díře
V Turecké díře - větší formát
Do prvního dómu ještě proniká trocha světla zvenku. Všechny dómy jsou zaplněny jemnou mlhou. Jednak díky protékajícímu potoku, jednak díky širokému vchodu, kterým proudí dovnitř teplý vzduch, ochlazuje se a kondensuje v něm vodní pára.
F: léto 2005, Z: 2005/08   napsat komentář