Studie a texty Evangelické teologické fakulty jsou odborný časopis pro teologii, jehož posláním je především zveřejňovat výsledky původní badatelské činnosti na Evangelické teologické fakultě a na ostatních odborných teologických pracovištích v ČR. Vedle původních badatelských prací přináší také práce přehledové, informující o současném stavu bádání v jednotlivých teologických oborech, jakož i kritické edice a překlady historicky závažných textů. Tématické zaměření na teologii nevylučuje uveřejňovat práce z oborů souvisejících (lingvistika, literární věda, archeologie, filozofie apod.)

Redakční rada: Mgr. Jan Kranát, PhD.; prof. PhDr. Jana Nechutová (MU FF); prof. ThDr. Ján Liguš, Th.D. (UK HTF); ing. Aleš Opatrný, Th.D. (UK KTF); odb. as. Jan Roskovec, Th.D. (UK ETF); doc. ThDr. Petr Macek (UK ETF);