JAN HELLER

Narozen 22. 4. 1925 v Plzni, kde take vystudoval gymnazium (maturita 1944). V letech 1944--45 slouzil jako prozatimni diakon pri sboru CCE Plzen-zapad. 1945--48 studium na Husove fakulte a na FF UK (filosofie--cestina, u J. Patocky). V akademickem roce 1947--48 studoval v Basileji, pote dokoncil studia na HF a nastoupil do cirkevni prace. V letech 1948--51 vikarem sboru v Horovicich, od r. 1950 lektorem hebrejstiny na Komenskeho fakulte. 1951 promoce doktorem theologie (obor Stary zakon) a prechod na fakultu, kde se stal asistentem pri biblicke katedre a lektorem biblickych jazyku. Od r. 1953 odb. asistent, 1963 se v oboru SZ habilitoval, jmenovani docentem vsak bylo statni spravou pozdrzeno. Prispelo k nemu az pozvani do Berlina, kde Heller pusobil jako hostujici docent (1966--68 na Humboldtove univerzite a na Kirchliche Hochschule v Zapadnim Berline). Po navratu do Prahy se habilitoval rovnez z religionistiky, jejiz vyuku prevzal (1968--70 docentem, od r. 1970 profesorem pro religionistiku). V r. 1977 presel na katedru biblistiky jako profesor Stareho zakona a jeji vedouci. Zde setrval az do sveho odchodu na odpocinek (1992).

Badatelsky prinos: 1. V religionistice: Struktura eticke koncepce Kenaanu. Resposivni hypoteza, osvetleni problematiky etickeho zlomu. -- 2. Ve SZ: Kvantifikace problematiky recko- hebrejskeho ekvivalentu az po jeho algorytmicky vyraz; Konstrukce synchronniho aspektu v semitske onomatologii; Nove osvetleni semanticke struktury nekterych semitskych korenu a vyrazu (vicekrat citovano ve velkych encyklopedickych pracich jako ThWAT ci KB Lexicon 3e).


Bibliografie:
Hebrejsko-recko-latinsky slovnicek pro bohoslovce (1955, 2 vyd. 1956)
Prehled hebrejske grammatiky (1958)
Prakticka znalost Pisma (1974)
Staroveka nabozenstvi (1978, 430 stran, 2. vyd. 1988)
Zakon a proroci (1984, spolu s M. Mrazkem)
Nastin religionistiky (1988, spolu s M. Mrazkem).
Nemecke publikace:
Der tschechische Alttestamentler S. Danek (Arbeitstexte der KI-Ho Berlin, 1968)
An der Quelle des Lebens (1988, 287 stran).
Von der Schrift zum Wort (1990, 110 stran).
Vycet casopiseckych clanku je v knize Zakon a proroci a v knize An der Quelle des Lebens.
Prispevky odborne i popularni asi ve 20 casopisech ceskych i zahranicnich.
Spoluprace na techto edicich: Biblicka konkordance, Ekumenicky preklad Bible, Altes Testament mit Erklarungen (tam i clenem uzsi redakcni rady), Prameny zivota (1982 vypracoval koncepci, organizoval spolupraci).
Spolupracoval na prekladech: S. Moscati: Foinicane; A. Jepsen: Kralovska tazeni ve starem Orientu.
Nekolik desitek recenzi je v KJ, KR, CV, Theol. Literaturzeitung aj.