FRANTISEK ZILKA (1. 6. 1871 -- 9. 2. 1944)

Prvnim profesorem novozakonni vedy se na nove ustavene evangelicke theologicke fakulte stal namestek superintendenta ceske reformovane cirkve, melnicky farar Frantisek Zilka. Theologii a filosofii studoval ve Vidni, v Lausanne, v Halle a v Edinburghu a jeste pred svym jmenovanim poridil lidove vydani spisu Husovych, napsal spis o Kalvinovi (1909), drobne prace o dedictvi cyrilometodejskem, o Havlickovi a Palackem a do povedomi sirsi verejnosti vstoupil jako prekladatel anglickych a skotskych autoru. Vnitrne se orientoval na dile nemeckeho biblisty a historika rane cirkve Adolfa von Harnacka a priklonil se k tzv. svobodnemu protestantismu. Na rozdil od drivejsich predstavitelu theologickeho liberalnho racionalismu mel svobodny protestantismus jisty ohlas v cirkvi. Zilka byl jeho velmi vhodnym a stastnym predstavitelem, protoze se snazil nejen obhajit v cirkvi kriticke badani o Bibli a ochranit tak krestanskou verouku pred ustrnutim, ale soucasne si byl vedom duchovni odpovednosti biblicke vedy za zivot cirkve. Uplatnil ji sam ve sve rozsahle praci v ekumenickem hnuti, ktera cesky protestantismus uvedla na evropske cirkevni forum a v programovem spise Nase krestanstvi (1941). Ten se stal bilanci jeho dila, ktere bylo jeste za jeho zivota oceneno cestnymi doktoraty univerzit v Montpellier, v Edinburghu a v Rize.

Jako profesor Noveho zakona pocitoval odpovednost za budouci rozvoj sve discipliny a ve sve praci postupoval se zakladatelsky promyslenym planem. Mohl navazat na svuj preklad strucne verze Harnackovych Dejin dogmatu z roku 1903 a za sveho rozvrhu ucebnich textu stacil vedle rady clanku napsat Dejiny novozakonni doby (1925), Podobenstvi Jezisova (1930), Jezisovo kazani na hore (1931), Dejiny svetovych nabozenstvi (1924), Jezis Kristus I-II (1942, 1947) a Apostol Pavel (vydano az r.1984). Jeho nejznamejsim dilem je preklad Noveho zakona (1933 a dalsi vydani), ktery naznacil cestu k ekumenickemu prekladu. Z jeho zaku pripomenme Jana Duse st. a Miroslava Klapuse (1907- -1988), asistenta Husovy fakulty v letech 1931--37, jehoz recko-cesky slovnik zustal, zel, v rukopise.


Bibliografie a hodnoceni:
P. Pokorny: Predmluva k Apostol Pavel (1984), str. 3- -7,
Biograficky slovnik (vyd. 1991, str. 836)