Rozvrh - zimní semestr 2017/18

výuka prezenčního studia konaná v budově ETF UK, Černá 9, Praha 1

Místnosti: V = velká posluchárna (č. 101), M = malá posluchárna (č. 102), C = seminární místnost č. 103 v 1. patře, E = posluchárna č. 308/309 ve 3. patře, F = posluchárna č. 302 ve 3. patře,
G = seminární místnost č. 303 ve 3. patře, H = seminární místnost č. 425 ve 4. patře, D = zasedací místnost děkanátu (č. 204), P = pracovna katedry

EvT, bak+nMg / TSE EvT bak EvT nMg EvT dr EvT Eng. EvT Deu. PSP Diak. Diac.+PSP Eng. EvT+Diak. TKT

Kliknutím na název (zkratku) předmětu získáte podrobnější informace o učitelích, periodicitě konání, podmínkách apod.

ver. 29. 11. 2017 8.30 -
- 9.15
9.15 -
- 10.00
10.05 -
- 10.50
11.00 -
- 11.45
11.45 -
- 12.30
13.30 -
- 14.15
14.15 -
- 15.00
15.10 -
- 15.55
16.00 -
- 16.45
16.50 -
- 17.35
17.40 -
- 18.25
Po M     RET30069
Evr. ref.

M. Wernisch
P
RET3004|RL006
Děj. dog.

M. Wernisch
P
RET30116
Prosem. CD

P. Morée
R
RET60365
Koloq. ekum.

M. Vaňáč
K
   
C       RET30073
Dějiny ETF

O. Halama
P
             
E       RP153
Sem. k pxi

H. Janečková
ob týden, od 11,50 na Jaboku
S
RP121
Psych. osob.

E. Mašková
P
RP412
Němčina

P. Bandhauer
Cv
   
F       RET9534
Czech - Beg.

H. Slavíčková
Cv
RET40515
Seminar ST

P. Macek
S
RP221
Klin. psych.

E. Mašková
P
   
G   RET30402
Dialogy

O. Halama
Cv
    RET9501
Angličtina

H. Slavíčková
Cv
RET9206
Klas. řeč.

L. Kopecká
Cv
RET9203
Rep. Gr.

L. Kopecká
Cv
H   RET9210
Kurs. řeč.

J. Dus
Cv
RET9102
Latina II.

M. Přecechtělová
Cv
RET9105
Rep. Lat. II

L. Kopecká
Cv
RET9201
Řečtina

M. Přecechtělová
Cv
RET9110
Kursor. lat.

M. Přecechtělová
Cv
P       RET60411
Liturgika

T. Landová
P
           
Út V       Celofakultní
konvokace
(podle oznámení)
    RET70043
Rus. fil.

J. Kranát
P
   
M     RET40303
Krédo

P. Gallus, O. Kolář
P
RET7009
Fil. 20. st.

J. Kranát
P
    RET1002
Lit. úv. SZ

J. Dušek
P
C   RET9301
Hebrejština

P. Sláma
Cv
RET5058
Sem. Ethics

P. Keřkovský, K. Pilecká
S
RDI0202
LP & obč. sp.

P. Jandejsek, P. Keřkovský
S
RDI0201|RL010
LP & sv. étos

P. Keřkovský, K. Pilecká
P
E   RP111
Úv. soc. pr.

J. Šťastná, P. Pěnkava
P+S
RP131
Úv. teol.

P. Hošek, P. Jandejsek
P+S
RDI0704
Psychosoc. Cris. Coop.

B. Baštecká
P+S
   
F RP243
Past. témata

L. Beneš, M. Martinek
na Jaboku
P+S
RP253
Sem. k pxi 3

H. Janečková
na Jaboku
S
    RP212 / RP235
Úv. soc. pol. / Religion. 2

P. Vojtíšek / P. Roubík
liché týdny / sudé týdny
P / P+S 
G   RET9220
Jazykověda

M. Přecechtělová
P+Cv
RDI1301|RL001
Bibl. teol.

P. Sláma
P+Cv
       
H   RET9533
Czech - Pre.

A. Hoznauer
Cv
RET60412
Křesťanstvo

M. Vaňáč
P
RET20452
Teol. NZ

J. Roskovec
P
   
P           RET70114|RL027
Pr. fil. Augustin

L. Karfíková
Koná se na FF UK, míst. 225, 15,50-17,20.
R
   
St V         Boho-
služby
RET7001
Úvod fil.

J. Kranát, O. Navrátilová
P
       
M     RET40301|RL0282
Christologie

P. Gallus
P
RET40047|RL0281
Luther

J. Štefan
P
RET5011
Prosem. et.

P. Gallus, J. Zámečník
ob týden
R
 
C         RDI0404
Metodika VV 2

E. Křížová, P. Klvačová
P+Cv
RP5104
Sbor-komunita

H. Janečková
P+Cv
RP5102
Přístupy čl.

H. Janečková
P+Cv
E     RET3031
Boh.Ref.

P. Morée
P+S
RP134
Úv. fil.

O. Fischer
P
  TKT TKT TKT
F RP211 / RP224
Soc. služby / Metody v. 2

H. Janečková / P. Klvačová
ob týden / ob týden
P+S / P+S 
      TKT TKT TKT
G     RET70204|RET70104
Solovjov

J. Kranát, K. Bauerová
S
      TKT TKT TKT
H   RDI1310
Raná lit.

J. Dus
P
    RET40513|RL043
Mysticism

K. Bauerová
S
RET40511|RL041
Orthodox Th.

I. Noble
S
RET70203
Sem. fil.

L. Karfíková, J. Kranát, O. Navrátilová
S
P     RET6051
Ch. Initiation

D. Holeton
výuka doma
S
          RDS07
Sem. dr. fil.


18,30-20,00 v míst. H
S
Čt V       RET20369
Exeg. NZ

J. Roskovec
P
RET50039|RL035
Pol. ctností

J. Halama
P
RET1041|RET1041A
Teol. SZ

F. Čapek
P
   
M   RET1034
Exeg. SZ

P. Sláma
P+Cv
    RET80314
Čes. nábož.

P. Hošek
P
RET80316
Ateismus

P. Roubík
P
   
C   RET6057
Missiology

T. Noble
P+S
RDI0101
Teol. diakonie

L. Beneš
P+S
RET2064
Justification

J. Roskovec
S
       
E   RET2001|RP133
Úvod NZ

J. Mrázek
P
RP123
Sociologie

E. Křížová, J. Šťastná, H. Janečková, P. Klvačová
P+Cv
  RP135
Religion. 1

P. Roubík
P+S
RP112
Zdraví

Z. Kalvach
P
  RPZ02
Soc. Work I

J. Šťastná, E. Křížová, H. Janečková, D. Bartoň, P
P+S
F     RP242
Etika

J. Halama, O. Fischer
P
RP214
Metody s. p.

J. Šťastná, P. Pěnkava
P+S
RP214
Metody s. p.

J. Šťastná, P. Pěnkava
P+S
RP223
Zákl. práva

D. Bartoň
P
   
G       RET8016
Prosem. rel.

P. Hošek
R
           
H     RET1004
Archeologie

F. Čapek, D. Moulis
P
RET1042
Archaeology

F. Čapek, D. Moulis
P+Cv
RET1010
Kurzor. SZ

F. Čapek, M. Prudký
Cv
RL0332
Films

T. Noble
fortnightly
S
D                   RET70120
Pr. fil. Origenes

L. Karfíková
koná se na FF UK, míst. 218, 17,30-19,00
S
P   RDI1901
Sk. dipl. sem.

B. Baštecká, P. Klvačová
ob týden
S
    RET20051
Lit. úv. NZ

J. Roskovec
P
  RDS01
Sem. dr. SZ

F. Čapek, P. Sláma, M. Prudký
v pracovně KSZ, 403
S
C   RET8006
Náb. hnutí

Z. Vojtíšek
P
RET80204
Sem. rel.

Z. Vojtíšek, J. Veselý
S
           
E   RP411
Angličtina

P. Bandhauer
Cv
RET1001|RP132
Úvod SZ

M. Prudký, J. Rückl
P
           
F           RDI0800
Praxe

L. Beneš, H. Janečková
Cv
   
G   RET9511
Francouzština

E. Pospíšilová
Cv
RET40124
Prosem. syst.

O. Kolář
R
           
H   RDI0301
Org. man. 1

B. Baštecká
P
RDI0302
Org. man. 2

B. Baštecká
S