Rozvrh - zimní semestr 2017/18

výuka prezenčního studia konaná v budově ETF UK, Černá 9, Praha 1

Místnosti: V = velká posluchárna (č. 101), M = malá posluchárna (č. 102), C = seminární místnost č. 103 v 1. patře, E = posluchárna č. 308/309 ve 3. patře, F = posluchárna č. 302 ve 3. patře,
G = seminární místnost č. 303 ve 3. patře, H = seminární místnost č. 425 ve 4. patře, D = zasedací místnost děkanátu (č. 204), P = pracovna katedry

EvT, bak+nMg / TSE EvT bak EvT nMg EvT dr EvT Eng. EvT Deu. PSP Diak. Diac.+PSP Eng. EvT+Diak. TKT

Kliknutím na název (zkratku) předmětu získáte podrobnější informace o učitelích, periodicitě konání, podmínkách apod.

ver. 10. 10. 2017 8.30 -
- 9.15
9.15 -
- 10.00
10.05 -
- 10.50
11.00 -
- 11.45
11.45 -
- 12.30
13.30 -
- 14.15
14.15 -
- 15.00
15.10 -
- 15.55
16.00 -
- 16.45
16.50 -
- 17.35
17.40 -
- 18.25
Po V       RET60411
Liturgika

T. Landová
P
           
M     RET30069
Evr. ref.

M. Wernisch
P
RET3004|RL006
Děj. dog.

M. Wernisch
P
RET30116
Prosem. CD

P. Morée
R
RET60365
Koloq. ekum.

M. Vaňáč
K
RET30070
Výjimečnost

Z. Uhlíř
P
C   RET9503
Present. Eng.

H. Slavíčková
Cv
RET30073
Dějiny ETF

O. Halama
P
  RET9521
Němčina

P. Bandhauer
Cv
RET3031
Boh.Ref.

P. Morée
P+S
   
E       RP153
Sem. k pxi

H. Janečková
ob týden, od 11,50 na Jaboku
S
RP121
Psych. osob.

E. Mašková
P
RP412
Němčina

P. Bandhauer
Cv
   
F       RET9534
Czech - Beg.

H. Slavíčková
Cv
RET40515
Seminar ST

P. Macek
S
RP221
Klin. psych.

B. Baštecká
P
   
G RET3034
Cvič. CD

M. Wernisch
Cv
RET30402
Dialogy

O. Halama
Cv
    RET9501
Angličtina

H. Slavíčková
Cv
RET9206
Klas. řeč.

L. Kopecká
Cv
RET9203
Rep. Gr.

L. Kopecká
Cv
H   RET9210
Kurs. řeč.

J. Dus
Cv
RET9102
Latina II.

M. Přecechtělová
Cv
RET9105
Rep. Lat. II

L. Kopecká
Cv
RET9201
Řečtina

M. Přecechtělová
Cv
RET9110
Kursor. lat.

M. Přecechtělová
Cv
Út V       Celofakultní
konvokace
(podle oznámení)
    RET70043
Rus. fil.

J. Kranát
P
   
M     RET40303
Krédo

P. Gallus, O. Kolář
P
RET7009
Fil. 20. st.

J. Kranát
P
    RET1002
Lit. úv. SZ

J. Dušek
P
C   RET9301
Hebrejština

P. Sláma
Cv
RET5058
Sem. Ethics

P. Keřkovský, K. Pilecká
S
RDI0202
LP & obč. sp.

P. Jandejsek, P. Keřkovský
S
RDI0201|RL010
LP & sv. étos

P. Keřkovský, K. Pilecká
P
E   RP111
Úv. soc. pr.

J. Šťastná, P. Pěnkava
P+S
RP131
Úv. teol.

P. Hošek, P. Jandejsek
P+S
RDI0704
Psychosoc. Cris. Coop.

B. Baštecká
P+S
   
F RP243
Past. témata

L. Beneš, M. Martinek
na Jaboku
P+S
RP253
Sem. k pxi 3

H. Janečková
na Jaboku
S
    RP212 / RP235
Úv. soc. pol. / Religion. 2

P. Vojtíšek / P. Roubík
liché týdny / sudé týdny
P / P+S 
G   RET9220
Jazykověda

M. Přecechtělová
P+Cv
RDI1301|RL001
Bibl. teol.

P. Sláma
P+Cv
       
H   RET9533
Czech - Pre.

A. Hoznauer
Cv
RET60412
Křesťanstvo

M. Vaňáč
P
RET20452
Teol. NZ

J. Roskovec
P
   
P           RET70114|RL027
Pr. fil. Augustin

L. Karfíková
Koná se na FF UK, míst. 225, 15,50-17,20.
R
   
St V     RET30071
Husitologie

O. Halama
P
Boho-
služby
RET7001
Úvod fil.

J. Kranát, O. Navrátilová
P
       
M     RET40301|RL0282
Christologie

P. Gallus
P
RET40047|RL0281
Luther

J. Štefan
P
RET5011
Prosem. et.

P. Gallus, J. Zámečník
ob týden
R
 
C         RDI0404
Metodika VV 2

E. Křížová, P. Klvačová
P+Cv
RP5104
Sbor-komunita

H. Janečková
P+Cv
RP5102
Přístupy čl.

H. Janečková
P+Cv
E         RP134
Úv. fil.

O. Fischer
P
  TKT TKT TKT
F RP211 / RP224
Soc. služby / Metody v. 2

H. Janečková / P. Klvačová
ob týden / ob týden
P+S / P+S 
      TKT TKT TKT
G     RET70204|RET70104
Solovjov

J. Kranát, K. Bauerová
S
      TKT TKT TKT
H   RDI1310
Raná lit.

J. Dus
P
    RET40513|RL043
Mysticism

K. Bauerová
S
RET40511|RL041
Orthodox Th.

I. Noble
S
RET70203
Sem. fil.

L. Karfíková, J. Kranát, O. Navrátilová
S
P     RET6051
Ch. Initiation

D. Holeton
výuka doma
S
          RDS07
Sem. dr. fil.


18,30-20,00 v míst. C
S
Čt V       RET20369
Exeg. NZ

J. Roskovec
P
RET50039|RL035
Pol. ctností

J. Halama
P
RET1041|RET1041A
Teol. SZ

F. Čapek
P
   
M   RET1034
Exeg. SZ

P. Sláma
P+Cv
    RET80314
Čes. nábož.

P. Hošek
P
RET80316
Ateismus

P. Roubík
P
   
C   RET6057
Missiology

T. Noble
P+S
RDI0101
Teol. diakonie

L. Beneš
P+S
RET2064
Justification

J. Roskovec
S
RET20051
Lit. úv. NZ

J. Roskovec
P
     
E   RET2001|RP133
Úvod NZ

J. Mrázek
P
RP123
Sociologie

E. Křížová, J. Šťastná, H. Janečková, P. Klvačová
P+Cv
  RP135
Religion. 1

P. Roubík
P+S
RP112
Zdraví

Z. Kalvach
P
  RPZ02
Soc. Work I

J. Šťastná, E. Křížová, H. Janečková, D. Bartoň, P
P+S
F     RP242
Etika

J. Halama, O. Fischer
P
RP214
Metody s. p.

J. Šťastná, P. Pěnkava
P+S
RP214
Metody s. p.

J. Šťastná, P. Pěnkava
P+S
RP223
Zákl. práva

D. Bartoň
P
   
G       RET8016
Prosem. rel.

P. Hošek
R
           
H     RET1004
Archeologie

F. Čapek, D. Moulis
P
RET1042
Archaeology

F. Čapek, D. Moulis
P+Cv
RET1010
Kurzor. SZ

F. Čapek, M. Prudký
Cv
RL0332
Films

T. Noble
fortnightly
S
D                   RET70120
Pr. fil. Origenes

L. Karfíková
koná se na FF UK, míst. 218, 17,30-19,00
S
P   RDI1901
Sk. dipl. sem.

B. Baštecká, P. Klvačová
ob týden
S
        RDS01
Sem. dr. SZ

F. Čapek, P. Sláma, M. Prudký
v pracovně KSZ, 403
S
C   RET8006
Náb. hnutí

Z. Vojtíšek
P
RET80204
Sem. rel.

Z. Vojtíšek, J. Veselý
S
           
E   RP411
Angličtina

P. Bandhauer
Cv
RET1001|RP132
Úvod SZ

M. Prudký, J. Rückl
P
           
F           RDI0800
Praxe

L. Beneš, H. Janečková
Cv
   
G   RET9511
Francouzština

E. Pospíšilová
Cv
RET40124
Prosem. syst.

O. Kolář
R
           
H   RDI0301
Org. man. 1

B. Baštecká
P
RDI0302
Org. man. 2

B. Baštecká
S