Auditorium (3)

Posluchačstvo mívá široké ekumenické spektrum.

předcházející přehled obrázků následující