Požadavek na provedení rešerše

Informace o žadateli

Jméno a příjmení:
Adresa:
Číslo čtenářského průkazu:
Kontakt (e-mail,telefon):

Vymezení rešerše

Téma rešerše:
Klíčová slova v češtině:
Klíčová slova v jiném jazyce:
Časové vymezení: od do
Jazykové vymezení:
Typy dokumentů: bez omezeni
knihy
články z časopisů
příspěvky ze sborníků
recenze
Uspořádání rešerše podle: jmen autorů
data vydání
názvů dokumentů
Žádám o dodání rešerše: e-mail
osobně v knihovně
poštou
vytisknout
datové medium
Platba rešerše: v hotovosti
složenkou na adresu: UK ETF - knihovna, Černá 9, 115 55 Praha 1

Uživatel se zavazuje, že výsledky rešerše použije pouze pro osobní potřebu a nebude je v žádné formě komerčně zpřístupňovat dalším osobám.


Souhlasím s podmínkami vyhotovení rešerše