Javoří hory - Góry Kamienne

předcházející hlavní stránka následující

Severní hranici nad Broumovem lemují překrásné kopce. Nejsou to žádné velehory, ale přesto působí mohutným dojmem svými vysokými, prudkými srázy. Jejich hřeben je hranicí a patří k těm několika málo případům, kde příroda byla štědřejší k Polákům - na sever hory pokračují dalšími hřebeny a roklemi, zatímco na jih ukazují vysokou hradbu spadající do kotliny. O to mohutněji ale vyhlížejí.

Výprava na ně je nádherný zážitek. Především - po celou cestu téměř nepotkáte člověka. Všude na hřebenu je krásný zdravý les, tu a tam se otevře výhled do kraje. Je ovšem nutno jít po cestách. Potulování volně terénem brání jednak prudké srázy, jednak porost.

České jméno je Javoří hory, polské ovšem Góry Kamienne. Obě jména mají svá opodstatnění, i když nemám pocit, že by vystihovala nějaký podstatný charakter. Lze zde najít javory i kamení, jako na jiných podobných kopcích. Za zmínku snad stojí, že to kamení jsou převážně vulkanity - porfyry a melafyry (dnes se prý má správně říkat ryolity a andezitoidy) permského stáří, což se pozná mj. podle načervenalé barvy skalních výchozů a lomových stěn.

Ruprechtický špičák (38)
Ráno na Ruprechtickém špičáku (65)
Javoří hory - hraniční hřeben (34)
Góry Kamienne - od Włostowe po Waligóru (53)
Góry Kamienne - od Andrzejowky po Rogowiec (61)
Inverse nad Rožmitálem (34)