Val Chamuera 2017

předcházející širší oblast následující

Při návratu ze sedla Albulapass se otevřel výhled do skalnaté soutěsky na opačné straně Innského údolí. Hned následujícího dne jsme se tam vydali. A - navzdory dešti - jsme nelitovali. Ze samotné soutěsky turista mnoho nemá; cesta vede vysoko ve srázu, na peřeje říčky není vidět. Ale nad soutěskou se otevírá moc hezké údolí a v něm - jako bonus - je reservace, kus vysokohorského lesa tvořeného borovicí limbou (Pinus cembra).

1 -- 25 | 26 -- 35

Kliknutím na náhled dostanete větší formáty.

Limba - hlavní odkaz Limba - hlavní odkaz Limby - hlavní odkaz Limba - hlavní odkaz Limby - hlavní odkaz
Limby - hlavní odkaz Limba - hlavní odkaz Limba - hlavní odkaz Limby - hlavní odkaz Limba - hlavní odkaz