Rokle Avakas

předcházející širší oblast následující

Můj nejatraktivnější cíl na Kypru. Rokle vymletá potokem ve snadno erodujících sedimentárních horninách počínaje vápencem přes vápnitý pískovec po křídy. Na skalních stěnách celého údolí jsou k vidění nádherné erosní a korosní tvary. Střídají se vrstvy různého složení a tvrdosti v mnoha periodách. Pod převislými partiemi jsou vyvinuté vícevrstevné "3D" voštiny; u výtoků vody se sráží sintry a pěnovce jako v poctivém krasu. V nejzajímavějších, to jest nejužších partiích je rokle široká necelé dva metry, s třicet metrů vysokými stěnami. Dojem jako třeba v americkém Antelope Canyon. Geologická i estetická lahůdka, nádhera!

Průstup roklí závisí na jediném hlavním faktoru: vodě. V létě asi bývá rokle suchá. Ale když přijde přívalový déšť, propláchne to rokli tak důkladně, že to odnese a utopí i přítomné turisty. Jako v jeskyni. My jsme měli vody tak akorát, po kolena. A zdaleka jsme zde nebyli sami. Jak to asi vypadá v letní sezoně, raději nedomýšlím...

Dalším půvabem je naučná stezka, kterou se k rokli přichází. S popsanými stromy a keři jako v botanické zahradě; dokonce i výchozy různých hornin mají cedule. No, pokud se ocitnete na Kypru, tohle místo určitě nevynechte!

1 -- 25 | 26 -- 50 | 51 -- 56

Kliknutím na náhled dostanete větší formáty.

Ústí potoka - hlavní odkaz Ústí potoka - hlavní odkaz Ostrůvek - hlavní odkaz Zborcené stěny - hlavní odkaz Zborcené stěny - hlavní odkaz
Cesta do rokle - hlavní odkaz Cesta do rokle - hlavní odkaz Vrstvy - hlavní odkaz Vrstvy - hlavní odkaz Vedlejší rokle - hlavní odkaz
Stěna - hlavní odkaz Cesta do rokle - hlavní odkaz Stěny nad roklí - hlavní odkaz Stěny nad roklí - hlavní odkaz Vstup do soutěsky - hlavní odkaz
Vstup do soutěsky - hlavní odkaz Vstup do soutěsky - hlavní odkaz V rokli - hlavní odkaz V rokli - hlavní odkaz V rokli - hlavní odkaz
V rokli - hlavní odkaz V rokli - hlavní odkaz V rokli - hlavní odkaz V rokli - hlavní odkaz Krapas - hlavní odkaz