Klášter Kykkos

předcházející širší oblast následující

Nejslavnější, nejnavštěvovanější, nejbohatší pravoslavná památka na Kypru. Pro kyperské Řeky posvátný střed ostrova, asi jako katedrála sv. Víta pro Čechy. Klášter byl založen na konci 11. století, patrně fundací byzantského císaře Alexia I. Komnéna. Nechybí obvyklá klišé: pověsti o poustevníkovi ukrytém v horách, o světském potentátovi zabloudivším na lovu, o zázračně vyléčené nemoci. A také nesmí chybět zázračná a mocná ikona. Tu zdejší prý namaloval sám evangelista Lukáš, modelem mu seděla sama Bohorodice. Funguje asi jako kyperské ministerstvo životního prostředí: když je něco špatně - moc velké sucho, záplavy, zemětřesení a tak, je nošena v procesí a dává věci do pořádku. S ministerstvem zdravotnictví je to složitější. Normální ikony fungují tak, že když se na ně podívá nemocný člověk, tak se uzdraví. Tato funguje opačně: je tak svatá, že kdokoliv by na ni pohlédl, hned by oslepl. Proto je stále zakrytá. Inu, bezpečnost a ochrana zdraví při práci se nesmí podceňovat. Ve fabrice jako v klášteře.

Ale abych se jen nepoškleboval. Kykkos určitě stojí za návštěvu. Především pro neuvěřitelně bohatou výzdobu, mobiliář a bohaté sbírky - v hlavním chrámu a v museu. Všechny stěny i stropy jsou do posledního místa pokryté mosaikami a freskami. Dokonalá obrázková Bible, včetně starozákonních episod, které se zobrazují málokdy. Vše září novotou a dokonalostí, zřejmě po nedávné (re?)konstrukci. Až přílišnou, kašírovanou dokonalostí...

Není ovšem snadné se tam dostat. Klášter je na vrcholu hory uprostřed pohoří Troodos. A jsou to hory velice členité, strmé, vysoké. Tak hezké, že jsem se tam nechal vysadit a pokračoval pěšky.

Kliknutím na náhled dostanete větší formáty.

Před klášterem - hlavní odkaz Hlavní vstup - hlavní odkaz Ježíš a apoštol Pavel - hlavní odkaz V nádvoří - hlavní odkaz Dolní nádvoří - hlavní odkaz
Chrám - hlavní odkaz V nádvoří - hlavní odkaz Proces malby - hlavní odkaz Žalm 137 - hlavní odkaz Podobenství o dobrém pastýři - hlavní odkaz
Pelikán - hlavní odkaz Zvonice - hlavní odkaz Na ochozu - hlavní odkaz Na ochozu - hlavní odkaz