Mitsero mine

předcházející širší oblast následující

Kypr je ostrov mědi. Díky Kypru a zdejší dostupné mědi se lidé naučili pracovat s kovy, skončila doba kamenná. Latinsky se měď označovala aes cyprium - kyperský kov - z toho cuprum. Souvisí to s geologickou stavbou. Pohoří Troodos je vyzvednutou oceánskou kůrou (ofiolitem) tvořenou z části chemicky bohatými "polštářovými lávami", ve kterých pak cirkulace roztoků vedla ke koncentraci minerálů, zejm. různých sulfidů - pyrit, chalkopyrit apod. Ložiska měděné rudy jsou bohatá na sloučeniny síry a pokud se zde zadržuje voda, stává se (různě koncentrovanou) kyselinou sírovou. Jezírka mají typickou červenohnědou barvu a smrdí. Totéž nacházíme i v dobývkách kyzových břidlic, třeba zde.

Tak jsme chtěli aspoň jednu lokalitu spojenou s mědí navštívit. Do historických důlních děl se sami nadivoko nedostaneme, tak aspoň jeden nedávno uzavřený provoz.

O (mimořádně zajímavé) kyperské geologii se lze dočíst třeba zde. A česky třeba zde.

Kliknutím na náhled dostanete větší formáty.

V lomu - hlavní odkaz V lomu - hlavní odkaz V lomu - hlavní odkaz V lomu - hlavní odkaz V lomu - hlavní odkaz
V lomu - hlavní odkaz V lomu - hlavní odkaz Jezero kyseliny - hlavní odkaz V lomu - hlavní odkaz Kus rudy - hlavní odkaz
U cesty - hlavní odkaz U cesty - hlavní odkaz U cesty - hlavní odkaz Krystaly - hlavní odkaz Krystaly - hlavní odkaz
Halda - hlavní odkaz Halda - hlavní odkaz Okolní krajina - hlavní odkaz Důlní voda - hlavní odkaz