Pafos - hrobky

předcházející širší oblast následující

U každého města i vesnice musí být hřbitov. A právě hřbitovy čili nekropole jsou po čase pro archeology tím nejzajímavějším, tam najdou kosti i zachované artefakty. Když u nějakého sídla není pohřebiště, jsou z toho archeologové značně nervosní. (Třeba u keltských oppid.)

Antické město Pafos mělo nekropolí několik. Nejvýznamnější se nachází severně od města (toho starověkého, čili uprostřed toho nynějšího). Pochovávaly zde majetné pafoské rodiny v hellenistické době, kdy Kypr ovládali Ptolemaiovci a v Pafos byl významný přístav na cestě z egyptské Alexandrie do Řecka.

Taková typická hrobka měla do země zapuštěný dvůr - atrium s chodbou a sloupořadím kolem dokola, odtud do různých stran vedly pohřební komory s jednotlivými hroby (komůrky právě pro jednoho nebožtíka) vytesanými do skály. Do atria se setupovalo schodištěm (dromos). Jednodušší hrobky jsou bez atria, dromos vede přímo do podzemní pohřební komory. V komorách byly malé oltáříky, zřejmě tam pozůstalí chodili a konali obřady za zemřelé.

Celé je to vysekáno v snadno opracovatelném kalkarenitu. Ten také rád zvětrává, však vnitřek hrobek připomíná silně zvětralou pískovcovou skálu. Naštěstí se nekropole brzy zanesla "pískem", který ji konservoval. Před vykopávkami zde byl kopec (tumulus), ze kterého bylo nutno odstranit mnoho materiálu. V hrobkách se zachovaly milodary - amfory, nádobky, misky... Ty jsou dnes ale v jiném museu.

Turistická nálepka "The Tombs of the Kings" je pochopitelně blbost. Tolik králů zde nežilo, dokonce žádní králové, aspoň v té době.

1 -- 25 | 26 -- 42

Kliknutím na náhled dostanete větší formáty.

Hrobka - hlavní odkaz Atrium - hlavní odkaz Dromos - hlavní odkaz V atriu - hlavní odkaz V atriu - hlavní odkaz
Pohřební komora - hlavní odkaz Pohřební komora - hlavní odkaz Pohřební komora - hlavní odkaz Dromos - hlavní odkaz Atrium - hlavní odkaz
Dromos - hlavní odkaz Oltáříčky - hlavní odkaz Oltáříčky - hlavní odkaz Pohřební komora - hlavní odkaz Pohřební komora - hlavní odkaz
V hrobce - hlavní odkaz V hrobce - hlavní odkaz Pohřební komora - hlavní odkaz Pohřební komora - hlavní odkaz Pozůstatky - hlavní odkaz
Pozůstatky - hlavní odkaz Pozůstatky - hlavní odkaz Pozůstatky - hlavní odkaz Zbytky atria - hlavní odkaz Zbytky atria - hlavní odkaz