Pukë

předcházející širší oblast následující

Kdosi mi poradil, že ze Skadaru na východní konec hor se dá dojet horskou silnicí jižně od Kománské přehrady. Že ta silnice je nová a dobrá a vede zajímavou krajinou. Tak jsem to zkusil. Bylo to něco na způsob obvyklé trampské rady: "Ukážu vám zkratku. Je to sice o něco delší, ale zato horší cesta." Těch 150 km jsem jel asi 6 hodin (se zastávkami na focení). Nová ta silnice je, to ano. Střídají se úseky prvotřídního nového asfaltu s tankodromem plným hlubokých jam, mezi nimiž je nutno absolvovat složitý slalom. A celá trasa v prudkých zatáčkách, je to skutečně horská cesta. Za kteroukoliv zatáčkou může být jáma nebo náklaďák. Víc než třicítkou to prostě nejde...

Ale - musím dát za pravdu - krajina zajímavá. Velmi působivá svou pustotou a depresivností. Těžko si představit hory odlišnější od těch pár kilometrů severněji. Místo špičatých bílých štítů jsou tu oblé, nahoře ploché hřbety řídce porostlé travou, jalovci, místy nízkými borovicemi. V letním žáru všechno vyprahlé, vysušené. Horská polopoušť.

Je to dáno geologicky. Balkánský poloostrov formovalo alpinské vrásnění, střetlo se tu několik litosférických desek. Od severu sem zasahuje Dinárská horská soustava - to jsou vápencová pohoří podél Jaderského moře, nejjižnější a nejvyšší jsou právě Prokletije. Jižně začíná pásmo Hellenid zasahující až po Krétu. Při srážce těchto celků byl ze dna moře Tethys vyzdvižen příkrov oceánské kůry tvořený ultrabasickými vyvřelinami čedičového typu (nazývá se to ophiolitová struktura). Ty - narozdíl od blízkých vápenců - zvětrávají velmi neochotně a erose zde postupuje pomaleji. Obsahují hodně železa, proto jsou na povrchu, je-li delší dobu vystaven vzdušné oxidaci, zbarveny do červena, zatímco na lomu - a na stěnách roklí nedávno obnažených erosí - jsou tmavě šedé. Celkový dojem je rezatá krajina, což ještě umocňuje barva uschlé trávy. Trochu jako na Marsu...

Celou oblast nazývám velmi nepřesně podle městečka a okresu v její západní části: Pukë.

Kliknutím na náhled dostanete větší formáty.

Krajina při cestě - hlavní odkaz Krajina při cestě - hlavní odkaz Krajina při cestě - hlavní odkaz Krajina při cestě - hlavní odkaz Krajina při cestě - hlavní odkaz
Krajina při cestě - hlavní odkaz Krajina při cestě - hlavní odkaz Krajina při cestě - hlavní odkaz Krajina při cestě - hlavní odkaz Most přes Gomsiqe - hlavní odkaz
Krajina při cestě - hlavní odkaz Krajina při cestě - hlavní odkaz Krajina při cestě - hlavní odkaz Krajina při cestě - hlavní odkaz Nad přehradou - hlavní odkaz
Nad přehradou - hlavní odkaz Přehrada Fierzë - hlavní odkaz