Pirin po 30 letech - 1. den

předcházející širší oblast následující

Kvůli časovým možnostem jsme se rozdělili na dvě skupiny. Ta naše zvolila delší variantu, co možná nejvíc kopírující trasu z r. 1982. Nešli jsme ovšem ze severu, nýbrž z jihu (Sandanski), přesněji z Popina Laka, kam až vede silnice. Přímo na sever, dlouhé prudké stoupání lesem za vražedného vedra, pak údolím Spano pole k prvnímu noclehu mezi horami, kosodřevinou a pasoucími se stády.

Kliknutím na náhled dostanete větší formáty.

Popinolaški vodopad - hlavní odkaz Popinolaški vodopad - hlavní odkaz Proti vodopádu - hlavní odkaz Vyrážíme - hlavní odkaz Při cestě - hlavní odkaz
Kořeny - hlavní odkaz V potoce - hlavní odkaz V potoce - hlavní odkaz V potoce - hlavní odkaz Kovolesklec jestřábníkový - hlavní odkaz
Vřetenuška - hlavní odkaz Fousy - hlavní odkaz Fousy - hlavní odkaz Při cestě - hlavní odkaz Při cestě - hlavní odkaz
Světlo a stín - hlavní odkaz Na hranici lesa - hlavní odkaz Konečně v horách - hlavní odkaz Konečně v horách - hlavní odkaz Janovce - hlavní odkaz
Janovce - hlavní odkaz Prstnatec - hlavní odkaz