Archeologické museum v Hérakleiu

předcházející širší oblast následující

V souvislosti s krétskými památkami se nebudu rozepisovat o historii, umění apod. Vše lze nalézt v knihách, na internetu a vůbec... Pro mě ale byla Kréta vždy místem, jehož "ducha dějin" jsem si přál zažít. Už jako dítě jsem byl fascinován příběhy o králi Mínóovi, Daidalovi a Íkarovi. Odtud vedla cesta ke shánění a čtení čehokoliv, co se týkalo řecké hérojské doby, Mykén, H. Schliemanna... Tak jsem si zde splnil jeden starý sen.

Začít cestu po krétských pamětihodnostech v museu můžu velmi doporučit. Sice tam člověk uvidí právě to, co zná z těch mnoha knih (i leccos navíc), ale vidět to reálně a trojrozměrně je něco jiného než kniha. Krétští mínojci byli mimořádnými estéty, všechny ty vázy, hrnce, fresky a sochy jsou prostě nádherné. Dýchá z nich přesně ta ušlechtilost a pohoda, které s tou kulturou máme spojené. Žádné válečné scény a zbraně, ale květiny, zvířata a hry. To je dobré do sebe absorbovat, než se člověk vydá na archeologická naleziště - vykopávky měst a paláců, kde uvidí jen základy zdí a pár "hrnců". Usnadní to představu toho, co se na oněch místech kdysi odehrávalo.

Navíc je museum opravdu dobře koncipované podle chronologického hlediska, s mnoha texty. Člověk si opraví některé překonané představy z knih.

Kliknutím na náhled dostanete větší formáty.

Vázy - hlavní odkaz Váza - hlavní odkaz Hrnce a konvice - hlavní odkaz Hlava býka - hlavní odkaz Kněžka s hady - hlavní odkaz
Kněžka s hady - hlavní odkaz Výjev - hlavní odkaz Obětní průvod (?) - hlavní odkaz Pithoi - hlavní odkaz Pithos - hlavní odkaz
Pithos - hlavní odkaz Pithoi - hlavní odkaz Šperky - hlavní odkaz Figurky - hlavní odkaz Dvojtý džbán - hlavní odkaz
Nosorožíci - hlavní odkaz Hlavičky - hlavní odkaz Vanička - hlavní odkaz Vykopávky - hlavní odkaz