Kamarádi Osady 5 a Pevná vůle u kapličky

předcházející širší oblast následující

V červenci 2010 vyhořela kaplička v Ticháčkově lese u Suchého dolu. A jak to u svatých lidí a věcí bývá, svou smrtí uvedla do pohybu společenské dění. Okamžitě byla ujednána její věrná obnova a vypsána sbírka, peníze se utěšeně scházejí.

Na spáleništi kapličky se v podvečer 20. srpna uskutečnil koncert kapel Pevná vůle a Kamarádi Osady5, během kterého se také vybrala nemalá částka. Veliká účast patriotů suchodolských, polických i přespolních svědčí o tom, že obnova někdejšího poutního místa, dnes oblíbeného místa pohody a rozjímání, leží na srdci mnohým.

Že to bylo s perfektní muzikou, netřeba zdůrazňovat.

Obrázky ponechávám bez komentářů - kdo tam byl, ví vše.

1 -- 25 | 26 -- 50 | 51 -- 75 | 76 -- 95

Kliknutím na náhled dostanete větší formáty.

 - hlavní odkaz - hlavní odkaz - hlavní odkaz - hlavní odkaz - hlavní odkaz
 - hlavní odkaz - hlavní odkaz - hlavní odkaz - hlavní odkaz - hlavní odkaz
Kamarádi Osady 5 - hlavní odkaz - hlavní odkaz - hlavní odkaz - hlavní odkaz - hlavní odkaz
 - hlavní odkaz - hlavní odkaz - hlavní odkaz - hlavní odkaz - hlavní odkaz
 - hlavní odkaz - hlavní odkaz - hlavní odkaz - hlavní odkaz - hlavní odkaz