Hvězdárna

předcházející širší oblast následující

Vyhledával jsem staré fotky z naší někdejší hvězdárny do jednoho hvězdářského sborníku. Tak je dávám i sem. A snad přidám další.

A ještě pár údajů:

Poloha: na hřebenu Jestřebích hor nad obcí Chlívce (část obce Stárkov) na půdě někdejšího Větrného dolu (lidově na Větráku).

Doba: 1981-82 stavba, 1983-87 soustavný pozorovací program, 1988-91 dozvuky, 1997 likvidace

Vybavení:
Pozorovatelna měla půdorys 3x3 m. Střecha byla odsuvná po kolejnicích. Paralaktická montáž nesla následující zařízení:
- reflektor, d=40 cm, f=160 cm (primární ohnisko)
- reflektor Cassegrain, d=18 cm, f=200 cm jako pointer
- širokoúhlá letecká fotokomora Tessar f=210 mm, 1:3,5
- další příležitostná zařízení (desková fotokomora Xenar f=310 mm, Pentacon six etc.)
Montáž a všechny dalekohledy kromě letecké komory byly dílem p. Jiřího Drbohlava. Veškerá elektronika byla zhotovena svépomocí. Hlavní pohon zajišťoval krokový motor, jemný pohyb v deklinaci pomocný motorek ze staré vojenské optiky (která poskytla i další užitečné součástky).

Astronomický program:
Hlavním (a nenaplněným) cílem byla fotoelektrická UBV fotometrie proměnných hvězd. Prakticky jediným realisovaným programem byla fotografická fotometrie - monitorování vybraných kataklysmatických proměnných hvězd 10-16 mag pro AsÚ ČSAV. Fotografovalo se v primárním ohnisku 40 cm zrcadla na ruský letecký film Isopanchrom 24 (průměr snímku 10 cm) a na desky NP27 a WU1 východoněmecké výroby. Snímky byly proměřovány mikrofotometrem na AsÚ v Ondřejově či na pražské hvězdárně, barevně kalibrovány pomocí srovnávacích hvězd a výsledky předávány na AsÚ. Kromě toho byly "rekreačně" fotografovány hezké objekty (aneb "klepeštování") 40 cm zrcadlem a leteckým Tessarem.
Zvláštní kapitolou byla expedice za pozorováním Halleyovy komety do bulharského pohoří Pirin (březen 1986). Strávili jsme 3 týdny na planině Tevno ezero (2510 m.n.m.) s výbavou: paral. montáž Zeiss 1A, desková fotokomora Xenar f=310 mm, Pentacon Six, teleobjektiv MTO 1000 f=1000 mm jako pointer. Fotografie získaly ocenění nejlepších československých amatérských smínků Halleyovy komety.

Formálně fungovala hvězdárna jako astronomický kroužek při uhelných dolech v Malých Svatoňovicích. Jim jsme vděčili nejen za možnost využívat ideální lokalitu, ale i za mnohou (doslova) materiální podporu: beton, cihly, prkna, uhlí atd. Horníci nás měli za zajímavé exoty a ochotně nám pomáhali. I část přístrojového vybavení zakoupil Závodní klub.
Pozorovatelna vznikla v areálu bývalého uhelného dolu, kde byla zastavena těžba již počátkem 70. let. Zbyly zde pouze 2 objekty v havarijním stavu. Jeden z nich (býv. dílny a rozvodna) nám byl dán k disposici. Po částečné opravě (podlahy, okna, dveře, vnitřní zařízení) zde vznikla obyvatelná místnost a fotolaboratoř. Vlastní pozorovatelna se nacházela na hraně výsypky, tj. na jihovýhodní hraně hřebene, kde byl dokonale otevřený východní a jižní obzor.

V současné době je na tom místě jen les.

Kliknutím na náhled dostanete větší formáty.

Vyvažování dalekohledů - hlavní odkaz Hvězdárna - hlavní odkaz Dalekohledy - hlavní odkaz Mytí nádobí - hlavní odkaz Stavitelé hvězdárny - hlavní odkaz
Když se zrovna nepozoruje - hlavní odkaz Když se zrovna nepozoruje - hlavní odkaz Když se zrovna nepozoruje - hlavní odkaz Sociální téma - hlavní odkaz Souhvězdí Labutě - hlavní odkaz
Gama Cygni - hlavní odkaz Galaxie M33 - hlavní odkaz Pomník - hlavní odkaz Pomník - hlavní odkaz