Padrťské rybníky

předcházející širší oblast následující

jsou vedle Toku nejnavštěvovanějším místem Středních Brd. Není divu. Je zde na co koukat. Rybníky jsou dosti veliké (70 ha + 40 ha) a každý má jiný charakter. Hořejší rybník je bližší ostatním brdským nádržím: velká plocha čisté vody obklopená ze všech stran lesem. Jezero v divočině. (Narozdíl od ostatních - Lázské, Pilské a Octárny - budovaných v 19. stol. pocházejí Padrťské rybníky už ze 16. století.) Dolejší rybník připomíná spíše rybníky jihočeské. Značná část jeho plochy je porostlá rákosím, a v dolní části je obklopen lukami. Zejména zde je živo, hlavně ornitologové si přijdou na své. Dají se tu vidět volavky (zahlédli jsme jich několik), také čápi černí, prý i kormoráni a řada dravců včetně orlovce říčního.

Nutno ovšem podotknout, že rybníky jsou ve vojenském prostoru a přístup k nim je zakázán. Nikoho nenabádám, aby tam chodil!

Kliknutím na náhled dostanete větší formáty.

Dolejší padrťský rybník - hlavní odkaz Dolejší padrťský rybník - hlavní odkaz Dolejší padrťský rybník - hlavní odkaz Dolejší padrťský rybník - hlavní odkaz U Dolejšího padrťského rybníka - hlavní odkaz
Hořejší padrťský rybník - hlavní odkaz Hořejší padrťský rybník - hlavní odkaz Hořejší padrťský rybník - hlavní odkaz Hořejší padrťský rybník - hlavní odkaz Hořejší padrťský rybník - hlavní odkaz
Rákosí - hlavní odkaz Rákosí - hlavní odkaz U Hořejšího padrťského rybníka - hlavní odkaz Bažinatý les - hlavní odkaz U Hořejšího padrťského rybníka - hlavní odkaz
U Hořejšího padrťského rybníka - hlavní odkaz Teslín - hlavní odkaz