Lomy nad Prosečnicí

předcházející širší oblast následující

Ve svahu nad Prosečnicí a pod myslivnou Horní Požáry se od zač. 20. stol. těží kvalitní "konopišťská" žula. Dobře se láme a leští a má krásnou strukturu. Lom Na Vrších je stále činný, takže zde lze obdivovat žářivě barevné čerstvé lomové stěny a odlámané bloky. Lom Na Doubí byl opuštěn už před 50 lety, takže již zarostl, zato vytváří množství romantických zákoutí.

Vypravili jsme se tam za časného jara s Toničkou na radu kamaráda Přebrala. Byl to dobrý tip. Měli jsme i přírodopisné cíle - entomologické a ornitologické. Tonička chtěla najít brouka Strachostřasa a ptáčka Čumprlíčka. Brouků Strachostřasů jsme našli spoustu a Čumprlíčků kolem lítalo a zpívalo...

P. S. po 10 letech: Vracíme se na osvědčené místo. Ve třígenerační sestavě. Tonička vyměnila roli dětskou za tetičkovskou. Je tu pořád hezky a hospoda na zastávce v Prosečnici pořád funguje. Svět je kupodivu (aspoň zde) v pořádku.

1 -- 25 | 26 -- 38

Kliknutím na náhled dostanete větší formáty.

Lom Na Vrších - hlavní odkaz Lom Na Vrších - hlavní odkaz Žulové bloky - hlavní odkaz V lomu Na Vrších - hlavní odkaz Výhled do kraje - hlavní odkaz
Lomová stěna - hlavní odkaz V lomu Na Vrších - hlavní odkaz Opice - hlavní odkaz V lomu Na Vrších - hlavní odkaz V lomu Na Vrších - hlavní odkaz
Lom Na Doubí - hlavní odkaz Lom Na Doubí - hlavní odkaz Lom Na Doubí - hlavní odkaz Lom Na Doubí - hlavní odkaz Opička - hlavní odkaz
Lom Na Doubí - hlavní odkaz V lomu Na Doubí - hlavní odkaz Karban - hlavní odkaz Lom Na Vrších - hlavní odkaz V lomu - hlavní odkaz
Lomová stěna - hlavní odkaz Balvany - hlavní odkaz V lomu - hlavní odkaz Spouštění - hlavní odkaz V lomu - hlavní odkaz