Povltavská stezka

předcházející širší oblast následující

V poslední době (psáno r. 2004) pozoruji, že mě (neplánovaně, ale asi nikoliv náhodou) silně přitahují právě ty oblasti pražského okolí, které vešly do dějin a obecného povědomí prostřednictvím trampingu. A to jsou - jak známo - především Brdy, Sázava, Amerika v Českém krasu a konečně (mělo by se říci na prvním místě) oblast někdejších Svatojánských proudů. Opravdu si lze (v českých poměrech) stěží představit romantičtější zákoutí, lepší kulisu trampských snů o divokém Západu a písní o chatách na skále, keňu v peřejích a ohních v osadách. A to i dnes, kdy už peřeje Svatojánských prodů nahradila stojatá voda přehrady a Vltava zůstává znásilněná, byť - jak ukázaly povodně 2002 - nikoliv zkrocená.

Pamětníků ubývá, Svatojánské proudy však stále vzrušují představivost romantických duší a touhu po starých časech. A upřímné díky všem, kteří usilují o to, aby obé - Proudy i časy - neupadly v zapomenutí! Jako obvykle uvedu vděčně dva zdroje: Zmizelou Vltavu Jana Čáky a Svatojánské proudy Honzy a Blanky Reichardtových. Ty jsou k disposici v podobě jak internetové, tak tištěné.

P. S. 2023: V této skupině jsou obrázky z levého břehu, z populární turistické cesty mezi Štěchovicemi a Třebenicemi a z oblasti nad ní. Postup je zhruba po (svatojánském) proudu, ale bez proudu, ono to neteče. Míchají se fotky z předjaří a jara 2004 s podzimními z roku 2023. Proč ta dlouhá mezera? Začal jsem opravdu trampovat. To se ale neděje v kolébce trampingu mezi chajdami, nýbrž dál od lidí. Přesto si zdejší krajina zaslouží "loudavý návraty".

1 -- 25 | 26 -- 50 | 51 -- 75

Kliknutím na náhled dostanete větší formáty.

Pohled z Třebenic - hlavní odkaz Nad Třebenicemi - hlavní odkaz Svatý Jan - hlavní odkaz Svatý Jan - hlavní odkaz Ferdinandův sloup - hlavní odkaz
Ferdinandův sloup - hlavní odkaz Vltava pod Třebenicemi - hlavní odkaz Vltava pod Třebenicemi - hlavní odkaz Jaterníky - hlavní odkaz Orsej jarní - hlavní odkaz
Skála Bednář - hlavní odkaz Bednář - hlavní odkaz Jaterníky - hlavní odkaz Zákrut před Bílými skalami - hlavní odkaz Zákrut Vltavy pod Třebenicemi - hlavní odkaz
nové
Pod Třebenicemi - hlavní odkaz
nové
Pod Třebenicemi - hlavní odkaz
nové
Bílé skály - hlavní odkaz
Pod Třebenicemi - hlavní odkaz Pod Třebenicemi - hlavní odkaz
nové
V Bílých skalách - hlavní odkaz
nové
V Bílých skalách - hlavní odkaz
nové
V Bílých skalách - hlavní odkaz
nové
V Bílých skalách - hlavní odkaz
Pod Bílými skalami - hlavní odkaz