Lom u Teletína

předcházející širší oblast následující

Opuštěné žulové lomy mezi Teletínem a Vysokým Újezdem nabízejí rozhled do kraje, hezká zákoutí i jezírko (v létě ho ochutnáme). Zajímavostí je struktura kamene - "mapy" tvořené světlejší a tmavší horninou. Kdysi dávno (za variského vrásnění) proniklo magma do starších hornin, tlakem je rozlámalo a promísilo se s nimi. Úlomky starší horniny (dioritu) jsou černé, mladší hornina (granodiorit "sázavského typu") je šedá a má hrubě zrnitou strukturu. Tím navíc procházejí žíly pegmatitu. Přesněji se o tom lze dočíst třeba zde.

Vyvážel se odtud kvalitní stavební a dekorační kámen do Prahy (je z něj vyšehradské a podolské nábřeží) a dokonce do Vídně. Většina vytěženého materiálu ovšem posloužila ke stavbě přehrad - Štěchovické a Slapské.

Kliknutím na náhled dostanete větší formáty.

Lom u Teletína - hlavní odkaz V lomu - hlavní odkaz V lomu - hlavní odkaz V lomu - hlavní odkaz Lom u Teletína - hlavní odkaz
V lomu - hlavní odkaz Struktury - hlavní odkaz Struktury - hlavní odkaz Struktury - hlavní odkaz Struktury - hlavní odkaz
V lomu - hlavní odkaz V lomu - hlavní odkaz V lomu - hlavní odkaz V lomu - hlavní odkaz Dírka - hlavní odkaz