Lomy Amerika - západ - štoly

předcházející širší oblast následující

O systému štol kolem Malé Ameriky lze říci mnohé, ale stěží nezaujatě. Dobře to vystihuje článek (převzatý z Krasové deprese prostřednictvím Trempovin č. 90):

"Syndrom amerikanensis... Tak by se dala nazvat ona lékařské vědě dosud neznámá, leč silně nakažlivá duševní choroba. Sama o sobě není nebezpečná; občasná úmrtí však nejsou výjimkou. Náš kolektiv, složený z vědeckých pracovníků z mnoha oborů, zkoumal její účinky, a to i na vlastní kůži, a dospěl k překvapivým výsledkům: ostře ohraničené ložisko nákazy leží na rozhraní katastrů obcí Mořina - Budňany - Kozolupy, na vápencové plošině zvané Amerika, proslulé těžbou vysokoprocentních vápenců v jámových lomech. Po nakažení, které se děje vizuálně foneticky, prochází dotyčný až pěti stádii choroby:
V prvním stádiu se postižený jedinec velmi často vrací na místa, kde se nakazil, poslouchá u táboráků neuvěřitelné příhody, do cancáku si maluje mapky, pojmenovává rokle a chodby.
Ve druhém stádiu ho posedá touha odhalovat tajemství vápencových lomů a štol, z historek zaslechnutých v prvním stádiu sestavuje teoretické konstrukce, v nichž dochází k více či méně fantastickým odhalením (jako např. že se tu těžil vápenec...), shání informace v závodě na Mořině, odkud utíká se smečkou psů v patách; obkresluje mapy od zkušenějších kolegů, v terénu aktivně pracuje na výkopových pracech.
Ve třetím stádiu odvrhuje jedinec vše, co dosud nashromáždil, a vydává se směrem ke Státnímu archivu; v terénu řídí výkopové práce.
Ve čtvrtém stádiu do terénu téměř nejezdí, archiv nenavštěvuje (má doma všechny kopie), občas vyplodí článek či historku, vesměs určenou pro kolegy v 1. stádiu. V seriózních tiskovinách si nenápadně přisvojuje zásluhy na výsledcích výkopových prací.
Pátým stádiem je amnézie. Nashromážděnou mapovou dokumentaci dotyčný použije na zakrytí nábytku při malování novomanželské ložnice.
Protože však, jak praví básník, žití se vrací v kruh, přicházejí další a další znovu objevovat dávno objevené a znovu zapomenuté, aby i oni časem zapomněli..."

Nebudu zde psát soustavné pojednání o štolách, jak na sebe navazují a jak se do nich leze. Názvy štol přebírám z map zpracovaných Davidem Kaifošem. Původ oněch názvů je rozličný a míra jejich známosti a užívání je také různá. Ale tím, že tyto mapy jsou jako jediné obecně rozšířené, tvoří jakousi normu.

V současné době jsou už všechny vstupy do štol bytelně zamřížované, takže "nadivoko" se tam nikdo nedostane. Legálně a s průvodcem si lze hlavní štolu projít tradičně při dnu otevřených dveří (bývá to na konci května), není to taková romantika, ale na druhou stranu se dozvíte spoustu zajímavostí a můžete se ptát lidí, kteří o věci opravdu něco vědí (narozdíl od nás, co jen tak plkáme na internetu), a nehrozí při tom průšvih, takže: doporučuju!

1 -- 25 | 26 -- 50 | 51 -- 64

Kliknutím na náhled dostanete větší formáty.

Ve štolách - hlavní odkaz Okno do Azurového lomu - hlavní odkaz Ve štole - hlavní odkaz Ve štole - hlavní odkaz Ve štolách - hlavní odkaz
Ve štole - hlavní odkaz Stalagmit - hlavní odkaz Stalagmit - hlavní odkaz Malá galerie - hlavní odkaz Ledové kuželky - hlavní odkaz
Ledové kuželky - hlavní odkaz Malá galerie - hlavní odkaz Malá galerie - hlavní odkaz Rozcestí - hlavní odkaz Ukazatel - hlavní odkaz
Ve Štole růží - hlavní odkaz Ve štolách - hlavní odkaz Hagenova studánka - hlavní odkaz Hagenův gong - hlavní odkaz Hagenův gong - hlavní odkaz
Hans Janeček Hagen - hlavní odkaz Hagenův pořadník - hlavní odkaz Hagenova štola - hlavní odkaz Ve štolách - hlavní odkaz Vrása - hlavní odkaz