Šanův kout a okolí

předcházející širší oblast následující

neboli skály na levém břehu Berounky před Alkazarem. Vlastní Šanův (původně: Pšanův) kout je kus louky mezi řekou a skalním obloukem. Nepochybně jde o pozůstatek někdejšího meandru řeky, která se původně zakusovala do skalní stěny. Ta stěna je totiž přírodní, není to někdejší lom jako mnohé jiné skály v Českém krasu. A už na první pohled je nezaměnitelná svou špinavě šedohnědou barvou se dvěma oranžovými pruhy. Tím kontrastuje se sousedním zářivě bílým Alkazarem. Jak je to možné? Správná otázka. Během variského vrásnění byly vápencové kry různého stáří všelijak zprohýbány a navrstveny přes sebe. Tak se stalo, že na mladší, devonské vápence Alkazaru se nasunuly starší tufitické vápence spodního siluru. V Šanově koutě a následujících výchozech "Na skále" jsou odkryté.

Z vrcholů stěn celého skalního defilé jsou hezké pohledy dolů na kaňon Berounky. Jeden z nejzdařilejších najdete u Ivana Anderleho.

Kliknutím na náhled dostanete větší formáty.

Berounka pod Tetínem - hlavní odkaz Na skále - hlavní odkaz Na skále - hlavní odkaz Na skále - hlavní odkaz Šanův kout - hlavní odkaz
Šanův kout - hlavní odkaz Ostrůvek - hlavní odkaz Nad skalami - hlavní odkaz Křivky - hlavní odkaz U Berounky - hlavní odkaz
U Berounky - hlavní odkaz U Berounky - hlavní odkaz Tetín - hlavní odkaz Skály proti Tetínu - hlavní odkaz Nad Šanovým koutem - hlavní odkaz