Výpustek a Nová Drátenická

předcházející širší oblast následující

Sousední jeskyně ve Křtinském údolí. Výpustek je známý odedávna. Za války byla jeskyně z podstatné části zničená nacistickou podzemní továrnou. Dnes je jeskyně částečně přístupná veřejnosti. V sousedství se nachází systém několika menších jeskyní, které se postupně daří navzájem propojovat. Z nich je nejrozsáhlejší Nová Drátenická.

Obrázky pocházejí z exkurse při Speleofóru 2017. Díky kamarádům ze skupiny ČSS Křtinské údolí!

Kliknutím na náhled dostanete větší formáty.

nové
V Nízké chodbě - hlavní odkaz
nové
V Nízké chodbě - hlavní odkaz
nové
V Nízké chodbě - hlavní odkaz
nové
V Nízké chodbě - hlavní odkaz
nové
V Nízké chodbě - hlavní odkaz
nové
V Nové Drátenické - hlavní odkaz
nové
V Nové Drátenické - hlavní odkaz
nové
V Nové Drátenické - hlavní odkaz
nové
V Nové Drátenické - hlavní odkaz
nové
Hradisko - hlavní odkaz
nové
Hradisko - hlavní odkaz
nové
Hradisko - hlavní odkaz
nové
V Nové Drátenické - hlavní odkaz
nové
V Nové Drátenické - hlavní odkaz
nové
Ve Svantovítově chrámu - hlavní odkaz
nové
Svantovít - hlavní odkaz
nové
Svantovít - hlavní odkaz
nové
Svantovítova hlava - hlavní odkaz
nové
Svantovítova hlava - hlavní odkaz
nové
Svantovít - hlavní odkaz
nové
V Nové Drátenické - hlavní odkaz
nové
V Nové Drátenické - hlavní odkaz