Tundra a Dunivá propast

předcházející širší oblast následující

Součást tzv. Systemu Poseidon. Oč se jedná?

V letech 2006-2008 probíhal biospeleologický průzkum v Teplických skalách v gesci Správy jeskyní ČR. Soustředil se na těžko přístupné prostory - propasti, pukliny a rozsedliny - v centrální části, v masivu tzv. Skalního ostrova a jeho okolí. Přinesl mnohé výsledky. Především seznam nalezených bezobratlých živočichů, z nich řada nově objevených na území ČR vč. druhů, které lze nalézt až daleko na severu a které zde přežívají od ledových dob ("glaciální relikty"). A - tak trochu jako vedlejší produkt - také popis a zpopularisování celého systému. Onen system hlubokých a úzkých vertikálních prostorů byl nazván "System Poseidon" (jde přeci o mořské sedimenty). Vyšlo mnoho článků - od odborných po zcela "bulvární", byl natočen film, práce na popisu a mapování systému získala hlavní cenu Speleofóra 2008.

Pak následovalo období kontroversí. Autorům bylo vyčítáno, že objevují dávno objevené, přivlastňují si cizí zásluhy, vymýšlejí si neexistující jeskynní/podzemní systém, zavádějí nadbytečné názvy pro věci dávno pojmenované apod. Dlužno říci, že autoři tomu sami poněkud nahrávali svým - mírně řečeno - nadneseným stylem vyjadřování. Na druhou stranu: hlavní publikace (ve sborníku Speleofórum 2008) je obsahově korektní, žádné cizí zásluhy nezatajuje a nepředstírá objev nějakého kompaktního "jeskynního systému" o délce desítek kilometrů. Publikace určené laické veřejnosti vč. natočeného filmu jsou daleko spornější.

Ale především: odvedli obrovský kus práce na dokumentaci toho nejobtížnějšího terénu, jaký si lze představit. Že objevovali věci dávno známé (horolezcům, lesníkům, ochranářům) - no, ano, ale vidět (či jen tušit) je jedna věc a popsat je věc úplně jiná, o mapování nemluvě...

Tundra a Dunivá propast je typickým vzorkem lokality "poseidonního typu". Puklina v masivu, nahoře mělká a široká, ale dostatečně hluboká (cca 10 m) na to, aby už měla chladné mikroklima (proto Tundra), níže síť úzkých puklin přes celou výšku plošiny (cca 60 m), širokých nahoře metr, dole centimetry. Slanit se dá tak do poloviny, pak už je to moc úzké.

1 -- 25 | 26 -- 27

Kliknutím na náhled dostanete větší formáty.

V Dunivé propasti - hlavní odkaz V Dunivé propasti - hlavní odkaz