Lovecká rokle

předcházející širší oblast následující

Skály nejsou vhodný terén pro lov. Čili i tento název je fiktivní, kryptický, sémanticky posunutý. Prostě jedna z mnoha roklí spadajících z náhorní plošiny.

Objevování zajímavých lokalit ve skalách je něco mezi archeologií, legendistikou, epigrafikou a speleologií.
"Před 30 lety mi v hospodě vyprávěl jeden horolezec, že kdesi v jedné rokli viděl ..."
"Jo, tam někde byla veliká jeskyně. Určitě aspoň 50 metrů dlouhá. Táta to za mlada prolezl."
"Jde se tam takovou úzkou soutěskou za třetí skálou vpravo za rozcestím, možná to bylo vlevo, já nevím, byl jsem tam před čtyřiceti lety, vedl mě tam kamarád, ale ten už je po smrti."
"Ano, tam před válkou Němci těžili dřevo a pak ho splavovali dolů, měli tam postavené skluzy, dokonce i tunel ve skále kvůli tomu vysekali."

Podobné hlášky se ozývají, kdykoliv se sejde pár místních znalců, fandů, horolezců či jeskyňářů. Objevují se i v seriosní literatuře - jako výzva k vyřešení záhady.

Jedna taková zpráva v odborném periodiku - totiž o onom vysekaném tunelu - nás zavedla do roklí nad ... no, to je jedno, kde.

1 -- 25 | 26 -- 28

Kliknutím na náhled dostanete větší formáty.

nové
Ve Zběsilé ovečce - hlavní odkaz
nové
Ve Zběsilé ovečce - hlavní odkaz
nové
Ve Zběsilé ovečce - hlavní odkaz