obsah skupiny následující Hvězda - větší formát
Hvězda

Typický pohled na nejpůvabnější kapli, jakou znám. Odedávna tudy vedla cesta z Broumova do Police. Roku 1670 zde byl poutníkům pro lepší orientaci i povznesení myšlenek vztyčen vysoký kříž s pozlacenou hvězdou na vrcholu, zdaleka viditelnou. Od té doby nese místo dnešní označení. Broumovský opat Otmar Zinke, který nechal velkoryse přestavět otcem a synem Dienzenhofery všechny sakrální stavby na Broumovsku, dal r. 1733 na místě původního kříže na skále postavit tuto kapli na půdorysu pěticípé hvězdy - s nezbytnou pozlacenou hvězdou na lucerně. Ta však byla již r. 1787 v rámci josefinských reforem zrušena a zachránil ji jen český šlendrián - byla totiž lacino prodána s podmínkou, že ji nový majitel zboří, na což se on vykašlal, takže alespoň obvodové zdivo zůstalo zachováno. K její obnově se váže půvabná story:

Někdy ve 20. letech 19. století zde byla na výletě parta studentů klášterního gymnasia. U pozůstatků kaple si povídali o tom, že na tom místě naléhavě chybí hospoda :-) Jeden z nich - Jan Nepomuk Rotter - prohlásil, že až se stane broumovským opatem (což byl od krejčovského synka obzvlášť podařený vtip), dá obnovit kapli a postavit hospodu. Slib se vším všudy splnil r. 1855.

Z: 1999/10   napsat komentář