obsah skupiny následující Výhled k Ostaši
Výhled k Ostaši - větší formát
Ať se nacházíte v kterémkoliv místě Polické pánve, tj. v prostoru mezi Jestřebími horami na jihozápadě, Broumovskými stěnami na východě a pohraničními horami na severu, bude Váš pohled vždy přitahován dominantou krajiny - stolovou horou Ostašem. Trůní osamoceně jako svrchovaný vládce přímo uprostřed pánve a na všechny strany ukazuje monumentální stěny a rovnou, jakoby nožem seříznutou náhorní plošinu. Jen při pohledu ve východo-západním směru je vidět, že plošina je skloněná od severu k jihu. Tak je tomu i zde, v pohledu od východu z prostoru mezi Suchým Dolem, Bělým a Policí. Celá hora je totiž vypreparovaným pozůstatkem kuesty ze skloněných vrstev křídových pískovců při okraji brachysynklinály.
F: léto 2000, Z: 2001/01   napsat komentář